Reedel 24. novembril saab läbi I trimester.   Õpilased saavad tunnistused viienda tunni ajal. Toimub klassijuhataja tund ja peale seda aktus fuajees, kus tunnustatakse tublimaid õppijaid. Sel päeval tuleks kaasa võtta nelja tunni asjad. Bussiring tavapärane. Hinded pannakse välja kolmpäeval koolipäeva lõpuks.

 

 

HOMMIKUSÖÖGI PROOVINÄDAL

13. - 17. novembril toimus koolis hommikusöögi proovinädal. Teeme kokkuvõtted ja sellest lähtuvalt otsustame, kas hommikusööki hakatakse pakkuma ka edaspidi. Kindlasti arutatakse teemat hoolekogus. 

 

******************************

 

TÄNAME LASTEVANEMATE KOOSOLEKUL OSALENUD VANEMAID!

 
Lähiajal jagame täpsemat infot Reet Trašanovi kursuse kohta. Kursus algab ilmselt novembri teisel nädalal. Kokkusaamisi on kaheksa, iga kord ca 3 tundi. Täpsem asukoht selgub siis, kui nimekiri on koos. Osalemissoovist palun teada anda:  maarika@kuutsi.edu.ee. Esimene kursus on lastevanematele tasuta. 
 
 
*****************************
 
Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.
 
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika tugineb neljale põhiväärtusele - sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Programmi keskne kuju tegevustes ja materjalidel on metoodika sümbol Sõber Karu, kes on paljudele lastele tuttav juba lasteaia ajast. Metoodika abil luuakse lastegruppides kiusamist ennetav käitumiskultuur, milles suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt, kus hoolitakse ning vajadusel sekkutakse ja kaitstakse kaaslast. Loe programmi kohta kodulehelt http://kiusamisestvabaks.ee/, seal leidub huvitavat nii õpetajale, lapsevanemale kui lapsele. Programmi kulgemist saab jälgida ka Facebooki leheküljel: https://www.facebook.com/kiusamisestvabaks

****************************
 
 
9. oktoobril toimub õuesõppepäev IV - VI klassile. Välja sõidetakse koolimaja eest kl 8.15
Õpilased saavad läbida loodusharidusliku õppeprogrammi Sügispäev Sangastes (lisainfo: https://loodusegakoos.ee/metsakool/sugispaev-sangastes#). Käiakse ka Valga militaarmuuseumis, kus on igati põnev ekspositsioon. Lisainfo: http://www.isamaalinemuuseum.ee/index.html#about.
Loodushariduslikke õppeprogramme ja transporti toetab KIK ja seega on lastele kõik tasuta.  Muuseumipiletid ja giidi tasu katab kool, kuna õppekäik on õppekava osa. Lõunaamps pannakse kaasa. Õpilastega on kaasas õp Romet ja õp Kaie.  
 
 
 
****************************
 
Külasta ka kooli Facebooki!
 
 
Sealt näeb pilte ja uudiseid kooli ja lasteaia tegemistest.
 
**************************
 
 
 
ÕPPETUNDIDE KELLAAJAD 
 
1. tund 8.15 –  9.00
2. tund 9.10 –  9.55
3. tund 10.05 – 10.50 
 
    lõuna
 
4. tund 11.10 – 11.55
5. tund 12.05 – 12.50
6. tund 13.00 – 13.45
 
    oode
 
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 14.50 – 15.35
 
*************************
 
  
 
 
Trimestrid 2017/2018
 
1. september 2017 - 24. november 2017
27. november 2017 - 2. märts 2018
5. märts 2018 - 5. juuni 2018
 
****************************
 
 
Koolivaheajad 2017/2018
 
21. oktoober 2017 - 29. oktoober 2017
23. detsember 2017 - 7. jaanuar 2018
23. veebruar 2018 - 25. veebruar 2018
17. märts 2018 - 25. märts 2018
6. juuni - 31. august 2018
 
**************************
 
 
 
KOOLIBUSSI VÄLJUMINE 2017/2018 ÕPPEAASTAL
 
Õpilasring seisuga 05. september 2017. Tegemist on esialgse bussigraafikuga, mis võib uuel nädalal veel muutuda. Jääme lootma kõigi mõistvale suhtumisele!
 

Kooli:

1. Suure-Tamme                     7.15

2. Vastse-Roosa                      7.20

3. Tundu                                7.20

4. Hüti                                   7.20

5. Varstu                                7.25

6. Kõrvipalu teeots                  7.25

7. Parmupalu                          7.30

8. Mõniste bussijaam               7.35

9. Kalda                                  7.35

10. Andruse                            7.40

11. Kuutsi                               7.40

12. Mehka                               7.45

13. Saru Lauatehas                  7.55

14. Peede                                7.55

15. Saru kauplus                      8.00

16. Saru ristmik                       8.00

17. Kuutsi                                8.05

 

Koolist koju:

Esmaspäeval - teisipäeval - kolmapäeval - neljapäeval

15.40 Kuutsi –  Mehka – Saru Lauatehas – Peede – Saru kauplus – Kuutsi

16.00 Kuutsi – Andruse – Kalda –   Mõniste bussipeatus – Parmupalu – Varstu – Kõrvipalu teeots – Hüti – Tundu –  Vastse-Roosa – Suure-Tamme

Reedel

13.15 Kuutsi – Andruse – Kalda – Mõniste bussipeatus – Parmupalu – Varstu – Kõrvipalu teeots – Hüti – Tundu –  Vastse-Roosa – Suure-Tamme –  Kuutsi     

14.00 Kuutsi – Mehka – Saru Lauatehas – Peede – Saru kauplus –  Kuutsi

 

Kui saalihoki treening on Kuutsil

15.45 Bussiring vastavalt treeningul/huviringides osalejate elukohast

 

Kui saalihoki treening on Varstus

13.15 Kuutsi – Andruse – Kalda – Mõniste bussipeatus – Hüti – Tundu – Vastse-Roosa – Suure-Tamme –  Kuutsi

14.00 Kuutsi – Mehka – Saru Lauatehas – Peede – Saru kauplus –  Kuutsi

14.00 Kuutsi – Mõniste – Parmupalu – Kõrvipalu teeots –  Varstu – koju vastavalt treeningul osalejate elukohast

 

Lubatud ajagraafikust hilisem väljumine bussijuhil nimetatud peatusest kuni 5 minutit.

Bussijuhil bussi rikke korral õpilasringil helistada koheselt ka koolimajja telefonil  789 0619 või 786 0676

Õpilasringi bussijuhi kontakt: 529 9515 
 
 
 
 
  
******************************** 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 20.06.2017 koosolekul toetada Mõniste Kooli projekti "Mõniste laste keskkonnahariduslikud õppekäigud" 1136.00 euroga. Projektis on planeeritud erinevatele klassidele ja lasteaia vanemale rühmale õppekäigud Pähnile, Paganamaale, Karulasse, Tartusse botaanikaaeda. Projekti toel kaetakse nii transpordikulusid kui loodushariduslike õppeprogrammide kulu. Projekti kirjutas direktor ja selle viib ellu kogu kooli meeskond. Lisainfo:https://www.kik.ee/et

 

*******************************************

 

HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) toetas Mõniste Kooli taotlust digitaristu arendamiseks ja digiplaani elluviimiseks. Vastavalt 14. juunil toimunud konsensushindamise tulemusele otsustati meie koolile eraldada digitaristu täiendamiseks toetust 1995, 39 eurot. Toetuse eraldamise üheks aluseks on õpilaste arv ning summa jaguneb järgnevalt: HITSA toetus (85%), koolipidaja omaosalus (15% ehk 352,13 eurot). Projekti kogumaksumus on 2347,51 eurot. Soetatakse vahendeid kooli digitaristu arendamiseks. Taotluse eelduseks oli kooli digiarendamise plaani ja kohaliku omavalitsuse haridusasutuste digiplaani koostamine. Digiplaanid ja taotluse koostasid infojuht ja direktor koostöös vallavanemaga.

Lisainfo: http://www.hitsa.ee/ 

******************************************
 
 
 
Mõniste Kool allkirjastas haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" koostöölepingu. See haridusprogramm on suunatud ettevõtliku õppe integreerimiseks koolisüsteemi, et tõsta noorte edukust elus. Lisainfo programmi kohta: http://evkool.ee/ . 

                                      

********************************************** 

 

Mõniste Kool sai Eesti Kultuurkapitalilt 320 eurot toetust muusikapesa kõige usinamate õpilaste osalemiseks augustis toimuvas rahvusvahelises rahvapillilaagris Mõnistes. 

*********************************************** 

 

Mõniste Kool viib perioodil 05.09.2016 - 03.09.2018 ellu projekti "Mõniste huvikooli asutamine". 

Projekti üldiseks eesmärgiks on pakkuda piirkonna lastele (sh lasteaed), noortele ja täiskasvanuile rohkem võimalusi enesearendamiseks, kvaliteetseks vaba aja veetmiseks, ühistegevusteks, koostegemise harjumuse kujundamiseks. Projektiga aidatakse ka hoida ja populariseerida võru keelt ja kultuuri. 

Projekti otseseks eesmärgiks on huvialaõppe tegevuste käivitamine muusika suunal, pillide ja pilliõppeks vajalike vahendite soetmine, pilliõppeks tingimuste loomine, pilliõppetundide läbiviimine vastavate õppekavade alusel.

Projekti raames toimuvad pillitunnid, soetatakse erinevaid pille ja tarvikuid, sisustatakse õppeklass vajalike vahenditega, viiakse läbi ühisüritusi kogukonnale ja piirkonna elanikele. Käesolevas projektis on arvestatud 840 pilliõppetunniga õppeaastas.

Projektipartnerid on Mõniste Kool, Kõrvipalu loometalu MTÜ ja Mõniste Avatud Noortekeskus, kes vastutavad käesoleva projekti eduka elluviimise eest. Projektipartnerid on allkirjastanud ühistegevuste kava, kus on seatud ühised eesmärgid, jagatud tööülesanded ja vastutus. Projekti koordineerib direktor Maarika Niidumaa.

Projekti rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm projekti "Mõniste huvikooli asutamine" raames. Projekti kogumaksumus on 20 176,39 eurot, sellest toetus 18 150,65 eurot. Omaosaluse katab pilliõppijate omapanus ja Mõniste Vallavalitsus.

 

 

Oleme koostanud infolehe avatava MUUSIKAPESA kohta. Selle lugemiseks kliki siia.

****************

 
 
HUVIALAÕPPE ARENGUTEST

Rahvakultuuri Keskus toetas Mõniste Kooli projekti "Rahvamuusikaoppus üten võro keelega Mõniste latsilõ" 2022 euroga. Lisaks pillitundidele saime toetusraha eest osta lõõtspilli ning tähistada rahvakalendri tähtpäevi.

 

Eesti Vabariik 100 algatuse "Igal lapsel oma pill"  saime toetust 870 eurot digitaalse klaveri, basskitarri ja basskitarii võimendi ostuks

Huvialaõpe toimub pilliõppe õppekavade alusel ning teatud taseme omandades saab ka vastava tunnistuse.

Oktoobris ja novembris remonditi Mõniste Vallavalitsuse toel kolm ruumi vanas majas. Hakkasime korda saanud ruume hellitavalt kutsuma muusikapesaks. 9. novembril 2016 toimus Mõniste Kooli muusikapesa avamine. Huvialaõppega alustasime 21. novembril. Selleks, et huvikool sai ametlikult alustada, pidi volikogu muutma kooli põhimäärust. Muusikapesa hakkas tööle Mõniste Kooli haruna (ühine hoolekogu, õppenõukogu, arengukava). Detsembri lõpuks oli muusikapesas 33 õpilast, neist 7 täiskasvanud. Mai lõpus oli õpilasi rohkemgi. Uus hooaeg aögab septembris.

********************

 

UJUMISÕPE

Alates 18.septembrist hakkavad taas toimuma ujumistunnid. Sel õppeaastal lähevad ujuma I ja II klassi õpilased. Ujumas käiakse Väimela Tervisekeskuses. Ujumistunnid toimuvad ujumistreeneri juhendamisel. Meie koolist on lastega kaasas õp Virve. Nii transpordi- kui ujumistundide kulu kaetakse Mõniste Kooli koostööpartneri MTÜ Võru Veri projekti toel. Ujumisõpe on ettenähtud riiklikus õppekavas ning ujumistundide kohustuslikku mahtu on alates sellest õppeaastast tõstetud. 
 
**************************
 
 

JÄRELEVALVEST MEIE KOOLIS

Maavalitsuse kodulehel on avaldatud kokkuvõtted ja koondkokkuvõte läbiviidud järelevalve kohta Võrumaa haridusasutustes. 2015. aastal tehti riiklikku järelevalvet kõigis maakonna põhikool-lasteaedades. Mõniste Kool oli neist ainuke, kus ei tehtud ühtki ettekirjutust. Koondkokkuvõttest on ka näha, et parendamist vajavate valdkondade osas ei ole üheski Mõniste Kool eraldi välja toodud. Kes soovib, saab tutvuda dokumentidega Võru Maavalitsuse kodulehel (järelevalve teema all).

Kooli õpikeskkonda, menüüd ja õppekorralduse vastavust nõuetele kontrollib Terviseamet. 

Toiduainete käitlemise ja joogivee nõutetele vastavust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.

*********************
 
 
 
KOOSTÖÖST B.G. FORSELIUSE SELTSIGA
 
Mõniste Kool on B. G. Forseliuse Seltsi liige.  Seltsi tegevusvaldkonnad on avastuspedagoogika ja teadusharidus (heuristiline e avastusõpe, õuesõpe, individuaalne uuriv õppetöö), tuleviku kool (õppekavad, õpikeskkond), elukestev õpe, identiteedikasvatus (haridusloo ja kultuuripärandi uurimine ning populariseerimine), noorsootöö, muukeelne laps, õpiturism ja omatrükiste kirjastamine.
 
*******************
 
 
 
ÕUESÕPE KIK TOEL
  
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Mõniste Kooli projekti "Mõniste Kooli laste uurimispäevad" summas 1558,09 eurot. Projekti eesmärgiks oli Mõniste Kooli õpilaste (sh lasteaia laste) keskkonnahariduslik väärtuskasvatus, misläbi kujundati lastes loodushoidlikku mõtteviisi ja käitumist.  Projekti toel loodi tingimusi aktiivõppemeetodeid kasutades looduse õppimiseks ja loodushoidliku ning -säästliku käitumise kujundamiseks.   
 
Toimusid erinevad teemapäevad. Teemapäevadele eelnesid õueõppetunnid, kus uuriti, vaadeldi loodust. Projekt aitas propageerida maalähedast, keskkonnateadlikku eluviisi, mida tänapäeva maalastele eeskujuks tuua. Käesolev projekt aitas õppekava loodus- ja keskkonnahariduse valdkonnas sisukamalt ja lastele põnevamalt täita ning aitas seeläbi sütitada huvi looduse uurimise ja keskkonna temaatika vastu.
Tegevuste käigus said lapsed vahetult kogeda ja õppida tundma seoseid inimtegevuse, inimese tervise ja keskkonna vahel ning oskuse kasutada lihtsamaid ilmavaatlusvahendeid. 
 
Projekti tegevustes osalesid lasteaia ja algklasside õpilased. Soetati pikksilmi, monokleid, putukate uurimise ja ilmavaatlusvahendeid jms. Ülejäänud summa kulus transpordile ja toitlustusele. Käidi Jääaja Keskuses ja Karula rahvuspargis ning piirkonna taludes. Ostetud vahendeid kasutatakse edaspidi õppetöös. 
 
***************************
Powered by Website Baker